Municipi de Barcelona

 

 

Primeres autoritats del municipi de Barcelona

Ajuntaments democràtics de Barcelona

(desde 1979)