MUNICIPI DE BARCELONA

Paers

1249-1257

Quatre paers de durada anual

Consellers en Cap

1257-1258

Ponç d'Alest

1258-1259

Jaume Giralt

1259-1260

Jaume Perer

1260-1261

Bernat Burguès

1261-1262

Bernat Eimeric

1262-1263

Bernat d'Adarró

1263-1264

Bernat Saborit

1264-1265

Arnau de Sanaüja

1265-1266

Bernat Burguès

1266-1267

Berenguer d'Adarró

1267-1268

Guillem Moneder

1268-1269

Guillem de Llacera

1269-1270

Berenguer Durfort

1270-1271

Berenguer de Sarriera

1271-1272

Berenguer d'Adarró

1272-1273

Berenguer de Sarriera

1273-1274

Guillem de Llacera

13 desembre 1274 a 13 desembre 1275

Duran Perer (comencen a ésser elegits el 30 de novembre, dia de Sant Andreu, i juren el 13 de desembre, dia de Santa Llúcia)

13 desembre 1275 a 13 desembre 1276

Bernat Baraller

13 desembre 1276 a 13 desembre 1277

Berenguer d'Adarró

13 desembre 1277 a 13 desembre 1278

Bartomeu Ponç

13 desembre 1278 a 13 desembre 1279

Bernat de Ripoll

13 desembre 1279 a 13 desembre 1280

Pere de Sitges

13 desembre 1280 a 13 desembre 1281

Jaume Grony

13 desembre 1281 a 13 desembre 1282

Berenguer Burguès

13 desembre 1282 a 13 desembre 1283

Bernat Durfort

13 desembre 1283 a 13 desembre 1284

Berenguer Burguès

13 desembre 1284 a 13 desembre 1285

Galceran de Nagera

13 desembre 1285 a 13 desembre 1286

Bernat Burguès

13 desembre 1286 a 13 desembre 1287

Tomàs Grony

13 desembre 1287 a 13 desembre 1288

Francesc Guerau

13 desembre 1288 a 13 desembre 1289

Bartomeu Romeu

13 desembre 1289 a 13 desembre 1290

Bernat Sarriera

13 desembre 1290 a 13 desembre 1291

Berenguer Mallol

13 desembre 1291 a 13 desembre 1292

Guillem Durfort

13 desembre 1292 a 13 desembre 1293

Pere Burguès

13 desembre 1293 a 13 desembre 1294

Pere Sitjar

13 desembre 1294 a 13 desembre 1295

Galceran de Nagera

13 desembre 1295 a 13 desembre 1296

Guillem de Llacera

13 desembre 1296 a 13 desembre 1297

Ramon Ricard

13 desembre 1297 a 13 desembre 1298

Pere Sacosta

13 desembre 1298 a 13 desembre 1299

Guillem de Llacera

13 desembre 1299 a 13 desembre 1300

Berenguer Mallol

13 desembre 1300 a 13 desembre 1301

Ramon Ricard

13 desembre 1301 a 13 desembre 1302

Tomàs Grony

13 desembre 1302 a 13 desembre 1303

Miquel Marquet

13 desembre 1303 a 13 desembre 1304

Pere Desvilar

13 desembre 1304 a 13 desembre 1305

Bernat Sescases

13 desembre 1305 a 13 desembre 1306

Guillem Pere Burguès

13 desembre 1306 a 13 desembre 1307

Guillem Llull

13 desembre 1307 a 13 desembre 1308

Tomàs Grony

13 desembre 1308 a 13 desembre 1309

Guillem de Llacera

13 desembre 1309 a 13 desembre 1310

Pere Desvilar

13 desembre 1310 a 13 desembre 1311

Tomàs Grony

13 desembre 1311 a 13 desembre 1312

Guillem de Llacera

13 desembre 1312 a 13 desembre 1313

Ferrer de Manresa

13 desembre 1313 a 13 desembre 1314

Guillem Pere Burguès

13 desembre 1314 a 13 desembre 1315

Ramon Ricard

13 desembre 1315 a 13 desembre 1316

Tomàs Grony

13 desembre 1316 a 13 desembre 1317

Ferrer de Manresa

13 desembre 1317 a 13 desembre 1318

Ramon Ricard

13 desembre 1318 a 13 desembre 1319

Miquel Marquet

13 desembre 1319 a 13 desembre 1320

Arnau de Sarrià

13 desembre 1320 a 13 desembre 1321

Guillem Llull

13 desembre 1321 a 13 desembre 1322

Ramon Ricard

13 desembre 1322 a 13 desembre 1323

Tomàs Grony

13 desembre 1323 a 13 desembre 1324

Arnau Bernat

13 desembre 1324 a 13 desembre 1325

Ramon Ricard

13 desembre 1325 a 13 desembre 1326

Bernat de Marimon

13 desembre 1326 a 13 desembre 1327

Ferrer de Manresa

13 desembre 1327 a 13 desembre 1328

Jaume Sabater

13 desembre 1328 a 13 desembre 1329

Miquel Marquet

13 desembre 1329 a 13 desembre 1330

Arnau Bernat

13 desembre 1330 a 13 desembre 1331

Francesc Grony

13 desembre 1331 a 13 desembre 1332

Ramon Ricard

13 desembre 1332 a 13 desembre 1333

Miquel Marquet

13 desembre 1333 a 13 desembre 1334

Arnau Bernat

13 desembre 1334 a 13 desembre 1335

Francesc de Santcliment

13 desembre 1335 a 13 desembre 1336

Jaume Sabater

13 desembre 1336 a 13 desembre 1337

Bernat de Marimon

13 desembre 1337 a 13 desembre 1338

Romeu de Marimon

13 desembre 1338 a 13 desembre 1339

Guillem de Nagera

13 desembre 1339 a 13 desembre 1340

Ferrer de Manresa

13 desembre 1340 a 13 desembre 1341

Francesc Grony

13 desembre 1341 a 13 desembre 1342

Guillem de Nagera

13 desembre 1342 a 13 desembre 1343

Ferrer de Manresa

13 desembre 1343 a 13 desembre 1344

Francesc Grony

13 desembre 1344 a 13 desembre 1345

Bernat de Marimon

13 desembre 1345 a 13 desembre 1346

Ferrer de Manresa

13 desembre 1346 a 13 desembre 1347

Francesc Grony

13 desembre 1347 a setembre 1348

Arnau Dusai (+)

setembre a 13 desembre 1348

Romeu Llull (elegit per la mort dels altres consellers)

13 desembre 1348 a 13 desembre 1349

Guillem Oliver

13 desembre 1349 a 13 desembre 1350

Ferrer de Manresa

13 desembre 1350 a 13 desembre 1351

Guillem Oliver

13 desembre 1351 a 13 desembre 1352

Berenguer Vives

13 desembre 1352 a 13 desembre 1353

Guillem Oliver

13 desembre 1353 a 13 desembre 1354

Jaume Marquès

13 desembre 1354 a 13 desembre 1355

Jaume Cavaller

13 desembre 1355 a 13 desembre 1356

Guillem Oliver

13 desembre 1356 a 13 desembre 1357

Ramon de Bosquets

13 desembre 1357 a 13 desembre 1358

Jaume Cavaller

13 desembre 1358 a 13 desembre 1359

Jaume Marquès

13 desembre 1359 a 13 desembre 1360

Pere de Santcliment

13 desembre 1360 a 13 desembre 1361

Jaume Cavaller

13 desembre 1361 a 13 desembre 1362

Ramon de Bosquets

13 desembre 1362 a 13 desembre 1363

Ramon Sarrovira

13 desembre 1363 a 13 desembre 1364

Ramon de Bosquets

13 desembre 1364 a 13 desembre 1365

Pere Desplà

13 desembre 1365 a 13 desembre 1366

Ramon Sarrovira

13 desembre 1366 a 13 desembre 1367

Ramon de Bosquets

13 desembre 1367 a 13 desembre 1368

Joan Serra

13 desembre 1368 a 13 desembre 1369

Pere Desplà

13 desembre 1369 a 13 desembre 1370

Ramon Sarrovira

13 desembre 1370 a 13 desembre 1371

Joan Serra

13 desembre 1371 a 13 desembre 1372

Pere Desplà

13 desembre 1372 a 13 desembre 1373

Ramon Sarrovira

13 desembre 1373 a 13 desembre 1374

Ramon de Bosquets

13 desembre 1374 a 13 desembre 1375

Ramon Sarrovira

13 desembre 1375 a 13 desembre 1376

Ramon de Bosquets

13 desembre 1376 a 13 desembre 1377

Ramon Sarrovira

13 desembre 1377 a 13 desembre 1378

Pere Terrè

13 desembre 1378 a 13 desembre 1379

Joan Serra

13 desembre 1379 a 13 desembre 1380

Pere Terrè

13 desembre 1380 a 13 desembre 1381

Ramon Sarrovira

13 desembre 1381 a 13 desembre 1382

Joan Serra

13 desembre 1382 a 13 desembre 1383

Ramon Sarrovira

13 desembre 1383 a 13 desembre 1384

Pere Terrè

13 desembre 1384 a 13 desembre 1385

Joan Serra

13 desembre 1385 a 13 desembre 1386

Ramon Sarrovira

13 desembre 1386 a 13 desembre 1387

Pere Terrè

13 desembre 1387 a 13 desembre 1388

Guillem de Vallseca

13 desembre 1388 a 13 desembre 1389

Joan Serra

13 desembre 1389 a 13 desembre 1390

Galceran Marquet

13 desembre 1390 a 13 desembre 1391

Guillem de Vallseca

13 desembre 1391 a 13 desembre 1392

Joan Serra

13 desembre 1392 a 13 desembre 1393

Berenguer de Sant Climent

13 desembre 1393 a 13 desembre 1394

Pere Sacalm

13 desembre 1394 a 13 desembre 1395

Guillem de Santclimet

13 desembre 1395 a 13 desembre 1396

Joan Serra

13 desembre 1396 a 13 desembre 1397

Simó de Marimon

13 desembre 1397 a 13 desembre 1398

Ramon Savall

13 desembre 1398 a 13 desembre 1399

Bernat Bussot

13 desembre 1399 a 13 desembre 1400

Guillem de Vallseca

13 desembre 1400 a 13 desembre 1401

Ramon Savall

13 desembre 1401 a 13 desembre 1402

Simó de Marimon

13 desembre 1402 a 13 desembre 1403

Ferrer de Gualbes

13 desembre 1403 a 13 desembre 1404

Francesc Terrè

13 desembre 1404 a 13 desembre 1405

Francesc Savall

13 desembre 1405 a 13 desembre 1406

Guillem de Vallseca

13 desembre 1406 a 13 desembre 1407

Ferrer de Gualbes

13 desembre 1407 a 13 desembre 1408

Ramon Savall

13 desembre 1408 a 13 desembre 1409

Bernat de Gualbes

13 desembre 1409 a 13 desembre 1410

Ferrer de Gualbes

13 desembre 1410 a 13 desembre 1411

Joan Desplà

13 desembre 1411 a 13 desembre 1412

Francesc Marquet

13 desembre 1412 a 13 desembre 1413

Ferrer de Gualbes

13 desembre 1413 a 13 desembre 1414

Francesc Burguès

13 desembre 1414 a 13 desembre 1415

Bernat Serra

13 desembre 1415 a 13 desembre 1416

Marc Turell

13 desembre 1416 a 13 desembre 1417

Lluís de Gualbes

13 desembre 1417 a 13 desembre 1418

Ramon Desplà

13 desembre 1418 a 13 desembre 1419

Joan Fiveller

13 desembre 1419 a 13 desembre 1420

Joan Ros

13 desembre 1420 a 13 desembre 1421

Francesc de Conomines

13 desembre 1421 a 13 desembre 1422

Ramon Desplà

13 desembre 1422 a 13 desembre 1423

Ferrer de Gualbes

13 desembre 1423 a 13 desembre 1424

Felip de Ferreres

13 desembre 1424 a 13 desembre 1425

Lluís de Gualbes

13 desembre 1425 a 13 desembre 1426

Galceran Dusai

13 desembre 1426 a 13 desembre 1427

Joan Ros

13 desembre 1427 a 13 desembre 1428

Jaume Fiveller

13 desembre 1428 a 13 desembre 1429

Galceran Dusai

13 desembre 1429 a 13 desembre 1430

Joan Ros

13 desembre 1430 a 13 desembre 1431

Galceran Carbó

13 desembre 1431 a 13 desembre 1432

Joan Llull

13 desembre 1432 a 13 desembre 1433

Joan Bussot

13 desembre 1433 a 13 desembre 1434

Guillem Romeu

13 desembre 1434 a 13 desembre 1435

Francesc Desplà

13 desembre 1435 a 13 desembre 1436

Joan Llull

13 desembre 1436 a 13 desembre 1437

Joan Bussot

13 desembre 1437 a 13 desembre 1438

Hug Fiveller

13 desembre 1438 a 13 desembre 1439

Francesc Desplà

13 desembre 1439 a 13 desembre 1440

Guillem de Soler

13 desembre 1440 a 13 desembre 1441

Hug Fiveller

13 desembre 1441 a 13 desembre 1442

Guillem Destorrent

13 desembre 1442 a 13 desembre 1443

Joan Llull i Marquet

13 desembre 1443 a 13 desembre 1444

Joan de Marimon

13 desembre 1444 a 13 desembre 1445

Francesc Desplà

13 desembre 1445 a 13 desembre 1446

Joan Llull

13 desembre 1446 a 13 desembre 1447

Pere Dusai

13 desembre 1447 a 13 desembre 1448

Bernat Sapila

13 desembre 1448 a 13 desembre 1449

Ramon Savall

13 desembre 1449 a 13 desembre 1450

Jaume Ros

13 desembre 1450 a 13 desembre 1451

Ferrer Nicolau de Gualbes

13 desembre 1451 a 13 desembre 1452

Francesc Desplà

13 desembre 1452 a 13 desembre 1453

Francesc Carbó

13 desembre 1453 a 13 desembre 1454

Ferrer de Gualbes

13 desembre 1454 a 13 desembre 1455

Ramon Desplà

13 desembre 1455 a 13 desembre 1456

Bertran Turró

13 desembre 1456 a 13 desembre 1457

Bernat Miquel

13 desembre 1457 a 13 desembre 1458

Pere Serra

13 desembre 1458 a 13 desembre 1459

Pere Destorrent

13 desembre 1459 a 13 desembre 1460

Guillem Romeu

13 desembre 1460 a 13 desembre 1461

Pere Destorrent

13 desembre 1461 a 13 desembre 1462

Miquel Desplà

13 desembre 1462 a 13 desembre 1463

Francesc Llobet

13 desembre 1463 a 13 desembre 1464

Jaume Ros

13 desembre 1464 a 13 desembre 1465

Felip de Ferreres

13 desembre 1465 a 13 desembre 1466

Antoni Pujades

13 desembre 1466 a 13 desembre 1467

Joan de Marimon

13 desembre 1467 a 13 desembre 1468

Joan Llull

13 desembre 1468 a 13 desembre 1469

Ramon Ros

13 desembre 1469 a 13 desembre 1470

Francesc Llobet

13 desembre 1470 a 13 desembre 1471

Jaume Ros

13 desembre 1471 a 13 desembre 1472

Lluís Setantí

13 desembre 1472 a 13 desembre 1473

Pere Joan de Santcliment

13 desembre 1473 a 13 desembre 1474

Joan Boscà

13 desembre 1474 a 13 desembre 1475

Pere Bussot

13 desembre 1475 a 13 desembre 1476

Galceran Carbó

13 desembre 1476 a 13 desembre 1477

Lluís Setantí

13 desembre 1477 a 13 desembre 1478

Galceran Dusai

13 desembre 1478 a 13 desembre 1479

Jaume Destorrent

13 desembre 1479 a 13 desembre 1480

Ramon Marquet

13 desembre 1480 a 13 desembre 1481

Joan de Marimon

13 desembre 1481 a 13 desembre 1482

Guillem Oliver

13 desembre 1482 a 13 desembre 1483

Pere de Conomines

13 desembre 1483 a 13 desembre 1484

Romeu Llull

13 desembre 1484 a 13 desembre 1485

Jaume Destorrent

13 desembre 1485 a 13 desembre 1486

Bernat Sapila

13 desembre 1486 a 13 desembre 1487

Francesc de Vallseca

13 desembre 1487 a 13 desembre 1488

Joan Roig

13 desembre 1488 a 13 desembre 1489

Joan Ros

13 desembre 1489 a 13 desembre 1490

Joan Llull

13 desembre 1490 a 13 desembre 1491

Jaume Destorrent

13 desembre 1491 a 13 desembre 1492

Guillem Oliver

13 desembre 1492 a 13 desembre 1493

Pere Bussot

13 desembre 1493 a 13 desembre 1494

Baltasar de Gualbes

13 desembre 1494 a 13 desembre 1495

Pere Destorrent

13 desembre 1495 a 13 desembre 1496

Gabriel Samsó

13 desembre 1496 a 13 desembre 1497

Pere de Conomines

13 desembre 1497 a 13 desembre 1498

Jaume de Gualbes

13 desembre 1498 a 13 desembre 1499

Guerau de Vallseca

13 desembre 1499 a 13 desembre 1500

Francesc Guerau de Vallseca

13 desembre 1500 a 13 desembre 1501

Guillem Oliver

13 desembre 1501 a 13 desembre 1502

Jaume Ros

13 desembre 1502 a 13 desembre 1503

Gabriel Samsó

13 desembre 1503 a 13 desembre 1504

Joan Sabastida

13 desembre 1504 a 13 desembre 1505

Rafael Romeu

13 desembre 1505 a 13 desembre 1506

Francesc Marquet

13 desembre 1506 a 13 desembre 1507

Guillem de Santcliment

13 desembre 1507 a 13 desembre 1508

Dionís Miquel

13 desembre 1508 a 13 desembre 1509

Joan Llull

13 desembre 1509 a 13 desembre 1510

Joan Berenguer d'Aguilar

13 desembre 1510 a 13 desembre 1511

Guillem de Santcliment

13 desembre 1511 a 13 desembre 1512

Pere Girgós

13 desembre 1512 a 13 desembre 1513

Vicenç de Santiga

13 desembre 1513 a 13 desembre 1514

Bernat Terrè

13 desembre 1514 a 13 desembre 1515

Galceran Fiveller

13 desembre 1515 a 13 desembre 1516

Pere Girgós

13 desembre 1516 a 13 desembre 1517

Joan Bisbal

13 desembre 1517 a 13 desembre 1518

Pere Esquerit

13 desembre 1518 a 13 desembre 1519

Galceran Sestrada

13 desembre 1519 a 13 desembre 1520

Bernat de Merlès

13 desembre 1520 a 13 desembre 1521

Francesc Bussot de Sitges

13 desembre 1521 a 13 desembre 1522

Pere Llull

13 desembre 1522 a 13 desembre 1523

Benet Miquel de Corbera

13 desembre 1523 a 13 desembre 1524

Lluís Gibert

13 desembre 1524 a 13 desembre 1525

Galceran Fiveller

13 desembre 1525 a 13 desembre 1526

Jaume Salvà

13 desembre 1526 a 13 desembre 1527

Joan Berenguer d'Aguilar

13 desembre 1527 a 13 desembre 1528

Francesc Bosc de Vilassar

13 desembre 1528 a 13 desembre 1529

Benet Miquel de Corbera

13 desembre 1529 a 13 desembre 1530

Lluís Gibert

13 desembre 1530 a 13 desembre 1531

Francesc Terrè de Picalquers

13 desembre 1531 a 13 desembre 1532

Gaspar Durall

13 desembre 1532 a 13 desembre 1533

Francesc Bosc de Vilassar

13 desembre 1533 a 13 desembre 1534

Galceran Llull

13 desembre 1534 a 13 desembre 1535

Miquel Setantí

13 desembre 1535 a 13 desembre 1536

Bertran Desvalls

13 desembre 1536 a 13 desembre 1537

Francesc Terrè de Picalquers

13 desembre 1537 a 13 desembre 1538

Gaspar Durall

13 desembre 1538 a 13 desembre 1539

Lluís Gibert

13 desembre 1539 a 13 desembre 1540

Joan de Ferreres

13 desembre 1540 a 13 desembre 1541

Pere Vila

13 desembre 1541 a 13 desembre 1542

Miquel de Vallseca

13 desembre 1542 a 13 desembre 1543

Francesc Bosc de Vilassar

13 desembre 1543 a 13 desembre 1544

Miquel Despalau

13 desembre 1544 a 13 desembre 1545

Galceran Rovira

13 desembre 1545 a 13 desembre 1546

Ramon Durall

13 desembre 1546 a 13 desembre 1547

Pere Sapila

13 desembre 1547 a 13 desembre 1548

Galceran Carbó

13 desembre 1548 a 13 desembre 1549

Miquel de Bellafila

13 desembre 1549 a 13 desembre 1550

Pere Salvà

13 desembre 1550 a 13 desembre 1551

Miquel de Vallseca

13 desembre 1551 a 13 desembre 1552

Joan Lluís Llull

13 desembre 1552 a 13 desembre 1553

Galceran Llull

13 desembre 1553 a 13 desembre 1554

Lluís Dusai

13 desembre 1554 a 13 desembre 1555

Jaume Joan Sapila

13 desembre 1555 a 13 desembre 1556

Miquel Despalau

13 desembre 1556 a 13 desembre 1557

Onofre Pau

13 desembre 1557 a 13 desembre 1558

Dionís de Clariana

13 desembre 1558 a 13 desembre 1559

Joan Bonaventura de Gualbes

13 desembre 1559 a 13 desembre 1560

Francesc Amat

13 desembre 1560 a 13 desembre 1561

Mateu de Soler

13 desembre 1561 a 13 desembre 1562

Miquel de Bellafila

13 desembre 1562 a 13 desembre 1563

Joan Valentí de Ferreres

13 desembre 1563 a 13 desembre 1564

Jaume Joan Sapila

13 desembre 1564 a 13 desembre 1565

Joan Benet Salvà

13 desembre 1565 a 13 desembre 1566

Jaume de Mitjavila

13 desembre 1566 a 13 desembre 1567

Lluís Gibert

13 desembre 1567 a 13 desembre 1568

Andreu Sacosta

13 desembre 1568 a 13 desembre 1569

Lluís Setantí

13 desembre 1569 a 13 desembre 1570

Antoni Sarrovira

13 desembre 1570 a 13 desembre 1571

Ramon Vicenç de Sentmenat

13 desembre 1571 a 13 desembre 1572

Lluís Dusai

13 desembre 1572 a 13 desembre 1573

Miquel Sarrovira

13 desembre 1573 a 13 desembre 1574

Galceran Pau Llull

13 desembre 1574 a 13 desembre 1575

Bernat Fiveller

13 desembre 1575 a 13 desembre 1576

Galceran de Navel

13 desembre 1576 a 13 desembre 1577

Miquel Oliver

13 desembre 1577 a 13 desembre 1578

Miquel d'Oms

13 desembre 1578 a 13 desembre 1579

Lluís Gibert

13 desembre 1579 a 13 desembre 1580

Galceran Buguès

13 desembre 1580 a 13 desembre 1581

Jaume Vila

13 desembre 1581 a 13 desembre 1582

Francesc Ferrer i Despuig

13 desembre 1582 a 13 desembre 1583

Francesc Calça

13 desembre 1583 a 13 desembre 1584

Pau Ferreres

13 desembre 1584 a 13 desembre 1585

Jaume Vila

13 desembre 1585 a 13 desembre 1586

Tomàs Pujades

13 desembre 1586 a 13 desembre 1587

Antoni Sarrovira

13 desembre 1587 a 13 desembre 1588

Galceran de Navel

13 desembre 1588 a 13 desembre 1589

Jeroni Caors i de Soler

13 desembre 1589 a 13 desembre 1590

Miquel d'Oms

13 desembre 1591 a 13 desembre 1591

Francesc Terrè de Picalquers

13 desembre 1591 a 13 desembre 1592

Pere de Tamarit

13 desembre 1592 a 13 desembre 1593

Joaquim Setantí

13 desembre 1593 a 21 gener 1594

Joan Benet Codina (+)

27 gener a 13 desembre 1594

Joan Saurí

13 desembre 1594 a 13 desembre 1595

Joan de Gualbes

13 desembre 1595 a 13 desembre 1596

Miquel Joan Sabastida

13 desembre 1596 a 13 desembre 1597

Pere Ferreres

13 desembre 1597 a 13 desembre 1598

Miquel Joan Ponç

13 desembre 1598 a 13 desembre 1599

Pere Benet Soler

13 desembre 1599 13 desembre 1600

Miquel Montserrat Grau

13 desembre 1600 a 12 gener 1601

Miquel Ferrer (+)

17 gener a 13 desembre 1601

Francesc Gualbes de Corbera

13 desembre 1601 a 13 desembre 1602

Lluís Salaverdenya

13 desembre 1602 a 13 desembre 1603

Pere Aillar

13 desembre 1603 a 13 desembre 1604

Francesc Gamis

13 desembre 1604 a 13 desembre 1605

Joaquim Setantí

13 desembre 1605 a 13 desembre 1606

Esteve Montfart i Sorts

13 desembre 1606 a 13 desembre 1607

Gabriel Bosser

13 desembre 1607 a 13 desembre 1608

Pere Aillar

13 desembre 1608 a 13 desembre 1609

Francesc Palau

13 desembre 1609 a 13 desembre 1610

Jeroni Bosc i de Corbera

13 desembre 1610 a 13 desembre 1611

Jeroni d'Ollers

13 desembre 1611 a 13 desembre 1612

Gaspar Muntaner

13 desembre 1612 a 13 desembre 1613

Pere de Bellet

13 desembre 1613 a 13 desembre 1614

Julià de Navel

13 desembre 1614 a 26 maig 1615

Joan Dusai (+)

16 juny a 13 desembre 1615

Joan Illa i Carbó

13 desembre a 27 desembre 1615

Joan Bonaventura de Gualbes (+)

4 gener a 13 desembre 1616

Josep Sescases

13 desembre 1616 a 13 desembre 1617

Joan Eroles

13 desembre 1617 a 13 desembre 1618

Gaspar Muntaner

13 desembre 1618 a 13 desembre 1619

Jeroni Cardona

13 desembre 1619 a 13 desembre 1620

Francesc Fiveller

13 desembre 1620 a 13 desembre 1621

Josep Illa i Carbó

13 desembre 1621 a 13 desembre 1622

Pau d'Alta-riba

13 desembre 1622 a 13 desembre 1623

Joan Lluís Vileta

13 desembre 1623 a 13 desembre 1624

Joan Francesc Rossell

13 desembre 1624 a 13 desembre 1625

Josep Sescases

13 desembre 1625 a 13 desembre 1626

Julià de Navel

13 desembre 1626 a 13 desembre 1627

Bertran Desvalls

13 desembre 1627 a 14 març 1628

Francesc Corbera i de Gualbes (+)

22 març a 13 desembre 1628

Josep de Bellafila

13 desembre 1628 a 13 desembre 1629

Bartomeu Sala

13 desembre 1629 a 13 desembre 1630

Jeroni de Navel

13 desembre 1630 a 13 desembre 1631

Jordi de Fluvià

13 desembre 1631 a 13 desembre 1632

Bernat Sala

13 desembre 1632a 13 desembre 1633

Francesc Bru

13 desembre 1633 a 13 desembre 1634

Guerau de Peguera

13 desembre 1634 a 13 desembre 1635

Jeroni de Navel

13 desembre 1635 a 13 desembre 1636

Francesc Joan Magarola

13 desembre 1636 a 13 desembre 1637

Ramon d'Olmera i Sarrovira

13 desembre 1637 a 13 desembre 1638

Joan Argila

13 desembre 1638 a 13 desembre 1639

Joan Francesc Rossell

13 desembre 1639 a 13 desembre 1640

Lluís Joan de Calders

13 desembre 1640 a 13 desembre 1641

Joan Pere Fontanella

13 desembre 1641 a 13 desembre 1642

Galceran Nebot

13 desembre 1642 a 13 desembre 1643

Francesc Sala

13 desembre 1643 a 13 desembre 1644

Josep Muntaner

13 desembre 1644 a 13 desembre 1645

Joan Argila

13 desembre 1645 a 13 desembre 1646

Felip de Sorribes i Rovira

13 desembre 1646 a 13 desembre 1647

Onofre Vila

13 desembre 1647 a 13 desembre 1648

Antoní Seguí i Capella

13 desembre 1648 a 13 desembre 1649

Jeroni de Gàver

13 desembre 1649 a 13 desembre 1650

Pere Pau Miquel

13 desembre 1650 a 10 abril 1651

Jacint Fàbregues

13 abril a 13 desembre 1651

Francesc Vila

13 desembre 1651 a 13 desembre 1652

Rafael Casamitjana i d'Erill

13 desembre 1652 a 13 desembre 1653

Joan Martí

13 desembre 1653 a 13 desembre 1654

Josep Móra

13 desembre 1654 a 13 desembre 1655

Vicenç Magarola

13 desembre 1655 a 13 desembre 1656

Miquel Vilanera

13 desembre 1656 a 13 desembre 1657

Antoní Seguí i Capella

13 desembre 1657 a 13 desembre 1658

Josep Amat i Desbosc

13 desembre 1658 a 13 desembre 1659

Joan Pau Marc i Gelpí

13 desembre 1659 a 23 maig 1660

Miquel Vilanera

28 maig a 13 desembre 1660

Jeroni Pastor

13 desembre 1660 a 13 desembre 1661

Rafael Bonaventura de Gualbes

13 desembre 1661 a 13 desembre 1662

Josep de Navel i d'Erill

13 desembre 1662 a 13 desembre 1663

Joan Martí

13 desembre 1663 a 13 desembre 1664

Francesc Puiggener

13 desembre 1664 a 13 desembre 1665

Joan Gació

13 desembre 1665 a 13 desembre 1666

Rafael Grimosacs

13 desembre 1666 a 13 desembre 1667

Francesc Asprer

13 desembre 1667 a 13 desembre 1668

Josep Bru

13 desembre 1668 a 13 desembre 1669

Segimon Bofill

13 desembre 1675 a 13 desembre 1676

Francesc Bonaventura de Gualbes

13 desembre 1669 a 18 juny1671

Joan Maresc (+)

27 juny a 13 desembre 1671

Francesc Reverter (des del 27-VI-1671)

13 desembre 1671 a 13 desembre 1672

Rafael Grimosacs

13 desembre 1672 a 13 desembre 1673

Carles de Calders i Vilafranca

13 desembre 1673 a 13 desembre 1674

Miquel Boneu

13 desembre 1674 a 13 desembre 1675

Francesc Vidal i Ros

13 desembre 1675 a 13 desembre 1676

Francesc Santjust i Pagès

13 desembre 1676 a 13 desembre 1677

Josep de Navel i d'Erill

13 desembre 1677 a 13 desembre 1678

Cristòfor Lledó

13 desembre 1678 a 13 desembre 1679

Josep de Merlès

13 desembre 1679 a 13 desembre 1680

Pal·ladí Joncar

13 desembre 1680 a 13 desembre 1681

Francesc Vidal i Ros

13 desembre 1681 a 13 desembre 1682

Erasme de Lana i Fontanet

13 desembre 1682 a 13 desembre 1683

Cristòfor Lledó

13 desembre 1683 a 13 desembre 1684

Joan Jofreu

13 desembre 1684 a 13 desembre 1685

Francesc Santjust i Pagès

13 desembre 1685 a 13 desembre 1686

Josep Melic

13 desembre 1686 a 13 desembre 1687

Cristòfor Lledó

13 desembre 1687 a 13 desembre 1688

Jeroni Novell i Bartrolà

13 desembre 1688 a 13 desembre 1689

Jaume Falguera

13 desembre 1689 a 13 desembre 1690

Miquel Grimosacs

13 desembre 1690 a 13 desembre 1691

Josep de Merlès i Casademunt

13 desembre 1691 a 13 desembre 1692

Antoni Morell

13 desembre 1692 a 13 desembre 1693

Francesc Falguera

13 desembre 1693 a 13 desembre 1694

Felip Ignasi d'Alegre

13 desembre 1694 a 13 desembre 1695

Jacint Andreu

13 desembre 1695 a 13 desembre 1696

Esteve Serra i Vileta

13 desembre 1696 a 13 desembre 1697

Francesc Taverner i Montornès

13 desembre 1697 a 13 desembre 1698

Fèlix Boneu

13 desembre 1698 a 13 desembre 1699

Joan Magí Barrera

13 desembre 1699 a 13 desembre 1700

Alexandre de Boixadors

13 desembre 1700 a 13 desembre 1701

Josep Company

13 desembre 1701 a 13 desembre 1702

Fèlix Boneu

13 desembre 1702 a 13 desembre 1703

Antoni de Valencià

13 desembre 1703 a 13 desembre 1704

Francesc Costa

13 desembre 1704 a 13 desembre 1705

Josep Company

13 desembre 1706 a 22 maig 1706

Francesc Nicolau de Santjoan (+)

maig 1706 a 13 desembre 1706

Joan de Claresvalls

13 desembre 1706 a 13 desembre 1707

Francesc Orriols

13 desembre 1707 a 13 desembre 1708

Josep Areny i Garriga

13 desembre 1708 a 13 desembre 1709

Ramon Codina i Ferreres

13 desembre 1709 a 13 desembre 1710

Antoni de Valencià

13 desembre 1710 a 13 desembre 1711

Josep Coromines

13 desembre 1711 a 13 desembre 1712

Ramon Sabater

13 desembre 1712 a 13 desembre 1713

Manuel Flix

13 desembre 1713 a 11 setembre 1714

Rafael Casanova i Comes

15 de setembre 1714 a 13 d’octubre 1718

Junta de 16 administradors presidida per Josep Galceran de Pinós, marquès de Barberà

Regidors degans

(coporació formada per 24 regidors i presidida per un regidor degà de nomenament reial i per temps indefinit)

Des del 6 desembre 1718

Francesc de Bournoville i de Perapertusa, marquès de Rupit

Des del 15 febrer 1726

Pere de Cartellà i Desbac, marquès de Cartellà (+7 de juliol de 1729)

Des del 17 gener 1737

Agustí de Copons i de Copons, marquès de Moià (+1737)

Des del 29 novembre 1737

Antoni de Sabater i de Copons, marquès de Benavent (+1744)

Des del16 desembre 1744

Josep de Rocabertí i de Llupià, marquès d'Argensola

Des del 15 desembre 1755

Josep d'Amat i de Junyent, marquès de Castellbell

Des del 27 agost 1773

Lluís de Carbonell i de Ferrer, marquès de la Quadra

Des del 30 desembre 1789

Joan de Queralt i de Pinós, marquès de Santa Coloma

Des del 28 abril 1797

Francesc Ramon de Sagarriga, comte de Creixell

1 octubre 1806 a 10 juny 1808

Joan Antoni de Fiveller i de Bru, comte de Darnius i marquès de Villel (1a. vegada, actuà fora de Barcelona del 10 de juny 1808 al 28 maig 1814)

10 juny 1808 a 27 abril 1809

Miquel de Ramon (fidel a Josep I Bonaparte)

27 abril 1809 a gener 1812

Antoni de Ferrater (fidel a Josep I Bonaparte)

Meres

(dins del department de Montserrat a l’Imperi Francés)

Gener 1812 a maig 1814

Melcior de Guàrdia

març a maig 1814

Josep Pujol i March

Regidor degà

28 maig 1814 a 23 març 1820

Joan Antoni de Fiveller i de Bru, comte de Darnius i marquès de Villel (2a. vegada, fins al 23-III-1820)

Alcaldes constitucionals

24 març 1820 a 1 gener 1821

Narcís Sans i de Rius

1 gener 1821 a 1 gener 1822

Josep Maria de Cabanes

1 gener 1822 a 1 gener 1823

Ramon Maresch i Coll

1 gener 1823 a 12 agost 1823

Ramon Maria Sala

12 agost a 5 novembre 1823

Vicenç Cavanilles

5 novembre 1823 a 30 gener 1824

Josep Anglasell

Regidors degans

30 gener 1824 a 22 febrer 1833

Joan Antoni de Fiveller i de Bru, comte de Darnius i marquès de Villel, duc d'Almenara Alta (3a. vegada, fins al 22-II-1820)

22 febrer 1833 a 1 gener 1834

Ramon de Sarriera i de Pinós, comte de Santa Coloma

1 gener 1834 a 1 novembre 1835

Joaquim-Domènec de Mora i de Peguera, marquès de Llió

Alcaldes

1 novembre 1835 a 25 abril 1836

Josep Marià de Cabanes i d'Escofet (Partido Progresista)

25 abril a 17 octubre 1836

Marià Vehils i Catà de la Torre (Partido Moderado)

17 octubre 1836 a 10 juny 1837

Marià Borrell i de Miralpeix (Partido Progresista)

10 juny 1837 a 21 maig 1839

Guillem Oliver i Salvà (Partido Progresista)

21 maig a 12 agost 1839

Francesc Coll i Jover (Partido Moderado)

12 agost 1839 a 11 juny 1840

Jacint Feliu Domènech i Sastre (Partido Progresista)

11 juny 1840-1 gener 1841

Josep Maluquer i Montardit (1a. vegada) (Partido Progresista)

1 gener a 17 novembre 1841

Ramon Ferrer i Garcés (Partido Progresista)

17 novembre 1841 a 1 gener 1842

Tomàs Maria de Quintana i Badia (Partido Progresista)

1 gener 1842 a 16 abril 1843

Josep Maria de Freixes i de Borràs (Partido Progresista)

16 abril a 21 novembre 1843

Josep Maluquer i Montardit (2a. vegada) (Partido Progresista)

21 novembre 1843 a 27 gener 1844

Josep Bertran i Ros (Partido Moderado)

27 gener 1844 a 1 gener 1846

Josep Parladè i Llucià (Partido Moderado)

1 gener a 20 agost 1846

Erasme de Janer i Gònima (Partido Moderado)

20 agost 1846 a 8 setembre 1847

Tomàs Metzger i Milans (Partido Moderado)

8 setembre 1847 a 17 febrer 1848

Pere Bardají i Balanzat (Partido Moderado)

17 febrer 1848 a 13 gener 1849

Domènec Portefaitx y Páez (Partido Moderado)

13 gener a 16 febrer 1849

Sebastià Garcia i Pego (Partido Moderado)

16 febrer 1849 a 21 febrer 1851

Juan Pérez Calvo (Partido Moderado)

21 febrer a 9 desembre 1851

Ramon de Paternó (Partido Moderado)

9 desembre 1851 a 31 desembre 1852

Santiago Luis Dupuy de Lôme (Partido Moderado)

31 desembre 1852 a 21 gener 1854

Josep Bertran i Ros (2a. vegada) (Partido Moderado)

21 gener a 7 setembre 1854

Antoni Aheran (Partido Moderado)

7 setembre a 28 novembre 1854

Ramon Ferrer i Garcés (Partido Progresista)

28 novembre 1854 a 7 agost 1855

Antoni Viadera i Surreu (Partido Progresista)

7 agost 1855 a 27 juliol 1856

Josep Molins i Negre (Partido Progresista)

27 juliol a 20 octubre 1856

Francesc Permanyer i Tuyets (Unión Liberal)

20 octubre 1856 a 22 juliol 1858

Ramon Figueres (Partido Moderado)

22 juliol 1858-10 abril 1863

Josep Santa-Maria (Unión Liberal)

10 abril a 1 desembre 1863

Joan Madremany (Partido Moderado)

1 desembre 1863 a 4 febrer 1865

Valentín Cabello (Partido Moderado)

4 febrer 1865 a 23 febrer 1866

Antonio de Quevedo Donis (Partido Moderado)

23 febrer a 19 agost 1866

Ramón de Mazón (Unión Liberal)

19 agost a 26 octubre 1866

Emilio Manuel de Ortega (Partido Moderado)

26 octubre 1866 a 27 agost 1867

Luis Rodríguez Tréllez (Partido Moderado)

27 agost 1867 a 1 octubre 1868

Juan López de Bustamante (Partido Moderado)

1 octubre 1868 a 1 gener 1869

Salvador Maluquer i Aytés (Partido Progresista)

1 gener a 3 febrer 1869

Francesc Sunyer i Capdevila (Partit Republicà Democràtic Federal)

3 febrer a 26 setembre 1869

Santiago Soler i Pla (Partit Republicà Democràtic Federal)

26 setembre 1869 a febrer 1872

Francesc Soler i Mates (Partido Progresista)

1 febrer 1872 a 12 febrer 1873

Francesc de Paula Rius i Taulet (1a. vegada) (Partido Constitucionalista)

12 febrer a 24 agost 1873

Narcís Buxó i Prats (Partit Republicà Democràtic Federal)

24 agost 1873 a 6 gener 1874

Miquel González i Sugranyes (Partit Republicà Democràtic Federal)

6 gener a 31 desembre 1874

Francesc de Paula Rius i Taulet (2a. vegada) (Partido Constitucionalista)

31 desembre 1874 a 5 gener 1875

Ot Ferrer i Nin (Partido Constitucionalista)

5 gener 1875 a 23 maig 1876

Ramon de Sentmenat i Despujol, marquès de Ciutadilla (Partido Conservador)

23 maig 1876 a 1 març 1877

Manuel Girona i Agrafel (Partido Conservador)

1 març 1877 a 14 juny 1879

Albert Faura i Aranyó (1a. vegada) (Partido Conservador)

14 juny 1879 a 14 març 1881

Enric de Duran i de Duran (Partido Conservador)

14 març 1881 a 15 febrer 1884

Francesc de Paula Rius i Taulet (3a. vegada) (Partido Liberal)

15 febrer a 29 juliol 1884

Albert Faura i Aranyó (2a. vegada) (Partido Conservador)

29 juliol 1884 a 15 desembre 1885

Joan Coll i Pujol (1a. vegada) (Partido Conservador)

15 desembre 1885 a 1 gener 1890

Francesc de Paula Rius i Taulet (4a. vegada) (Partido Liberal)

1 gener a 29 juliol 1890

Fèlix Macià i Bonaplata (Partido Liberal)

29 juliol 1890 a 1 juliol 1891

Joan Coll i Pujol (2a. vegada) (Partido Conservador)

1 juliol 1891 a 19 novembre 1892

Manuel Porcar i Tió (Partido Liberal)

19 novembre 1892 a 10 gener 1893

Domènec Martí i Gofau (Partido Conservador)

10 gener a 1 abril 1893

Camil Fabra i Fontanals, marquès d'Alella (Partido Liberal)

1 abril 1893 a 1 gener 1894

Manuel Henrich i Girona (Partido Liberal)

1 gener 1894 a 8 abril 1895

Josep Collaso i Gil (1a. vegada) (Partido Liberal)

8 abril 1895 a 16 juny 1896

Josep Maria Rius i Badia (Partido Conservador)

16 juny 1896 a 1 juliol 1897

Josep Maria de Nadal i Vilardaga (Partido Conservador)

1 juliol a 20 octubre 1897

Joan Coll i Pujol (3a. vegada) (Partido Conservador)

20 octubre 1897 a 27 abril 1898

Josep Collaso i Gil (2a. vegada) (Partido Liberal)

27 abril 1898 a 17 març 1899

Josep Griera i Dulcet (Partido Conservador)

17 març a 18 octubre 1899

Bartomeu Robert i Yarzábal (Partido Conservador)

18 octubre 1899 a 7 novembre 1900

Josep Milà i Pi (Partido Liberal)

7 novembre 1900 a 23 març 1901

Joan Coll i Pujol (4a. vegada) (Partido Conservador)

23 març 1901 a 27 desembre 1902

Joan Amat i Sormaní (Partido Liberal)

27 desembre 1902 a 26 maig 1903

Josep Monegal i Noguès (Partido Conservador)

26 maig 1903 a 16 juliol 1904

Guillem de Boladeres i Romà (1a. vegada) (Partido Conservador)

16 juliol 1904 a 22 juliol 1905

Gabriel Lluch i Anfruns (Partido Liberal)

22 juliol a 16 desembre 1905

Ròmul Bosch i Alsina (Partido Liberal)

16 desembre 1905 a 5 setembre 1906

Salvador Samà i Torrents, marquès de Marianao (1a. vegada) (Partido Liberal)

5 setembre 1906 a maig 1908

Domènec Sanllehy i Alrich (Partido Conservador)

maig 1908 a 1 juliol 1909

Albert Bastardas i Sampere, interí (Unió Republicana)

1 juliol a 16 novembre 1909

Joan Coll i Pujol (5a. vegada) (Partido Conservador)

16 novembre 1909 a 17 febrer 1910

Josep Collaso i Gil (3a. vegada) (Partido Liberal)

17 febrer 1910 a 6 desembre 1910

Josep Roig i Bergadà (Partido Liberal)

6 desembre 1910 a 29 desembre 1911

Salvador Samà i Torrents, marquès de Marianao (2a. vegada) (Partido Liberal)

29 desembre1911 a 22 abril 1913

Joaquim Sostres i Rey (Partido Liberal)

22 abril a 11 novembre 1913

Josep Collaso i Gil (4a. vegada) (Partido Liberal)

11 novembre 1913 a 2 juliol 1914

Joaquim Sagnier i Villavecchia (Partido Conservador)

2 juliol 1914 a 22 juliol 1915

Guillem de Boladeres i Romà (2a. vegada) (Partido Conservador)

22 juliol 1915 a 29 febrer 1916

Antoni Martínez i Domingo (1a. vegada) (Partido Conservador)

29 febrer 1916 a 26 juny 1917

Manuel Rius i Rius, marquès d'Olèrdola (Centre Nacionalista Republicà -CNR-)

26 juny a juliol 1917

Antoni Martínez i Domingo (2a. vegada) (Partido Conservador)

juliol a 26 desembre 1917

Lluís Duran i Ventosa (Lliga Regionalista)

26 desembre 1917 a 1 gener 1918

Juan José Rocha García (Partido Republicano Radical -PRR-)

1 gener 1918 a 7 maig 1919

Manuel Morales Pareja (Partido Republicano Radical -PRR-)

7 maig 1919 a 6 maig 1922

Antoni Martínez i Domingo (3a. vegada) (Lliga Regionalista)

6 maig 1922 a setembre 1923

Ferran Fabra i Puig, marquès d'Alella (Partido Liberal)

1 a 17 octubre 1923

Josep Banqué i Feliu (Dictadura de Primo de Rivera)

17 octubre 1923 a 15 setembre 1924

Fernando Álvarez de la Campa (Dictadura de Primo de Rivera)

15 setembre 1924 a 26 febrer 1930

Darius Rumeu i Freixa, baró de Viver (Dictadura de Primo de Rivera)

26 febrer 1930 a 14 abril 1931

Joan Antoni Güell i López, comte de Güell (Lliga Regionalista)

14 abril 1931 a 1 febrer 1934

Jaume Aiguader i Miró (Esquerra Republicana de Catalunya -ERC-)

1 febrer a 7 octubre 1934

Carles Pi i Sunyer (1a. vegada) (Esquerra Republicana de Catalunya -ERC-)

7 octubre 1934 a 13 gener 1935

José Martínez Herrero, interí

13 gener a 30 octubre 1935

Joan Pich i Pon (Partido Republicano Radical -PRR-)

30 octubre a 24 desembre 1935

Francesc Jaumar i de Bofarull, interí (Confederación Española de Derechas Autónomas -CEDA-, Acció Popular Catalana -APC-)

24 desembre 1935 a 17 febrer 1936

Ramon Coll i Rodés (Lliga Catalana)  

17 febrer 1936 a 1 juliol 1937

Carles Pi i Sunyer (2a. vegada) (Esquerra Republicana de Catalunya -ERC-)

1 juliol 1937 a 26 gener 1939

Hilari Salvador i Castell (Esquerra Republicana de Catalunya -ERC-)

27 gener 1939 a 18 abril 1945

Miquel Mateu i Pla (franquista)

18 abril 1945 a 6 març 1951

Josep Maria d'Albert i de Despujol, baró de Terrades (franquista)

6 març 1951 a 19 març 1957

Antoni Maria Simarro i Puig (franquista)

19 març 1957 a 17 maig 1973

Josep Maria de Porcioles i Colomer (franquista)

17 maig 1973 a 18 agost 1975

Enric Masó i Vázquez (franquista)

18 agost 1975 a 6 desembre1976

Joaquim Viola i Sauret (franquista)

6 desembre 1976 a 6 gener 1979

Josep Maria Socias i Humbert (Transició Democràtica, procedent del franquisme)

6 gener a 19 d’abril 1979

Manuel Font i Altaba, en funcions

19 d’abril 1979 a 2 de desembre 1982

Narcís Serra i Serra (Partit dels Socialistes de Catalunya -PSC-)

2 de desembre 1982 a 26 de setembre1997

Pasqual Maragall i Mira (Partit dels Socialistes de Catalunya -PSC-)

26 de setembre1997 a 8 d’agost 2006

Joan Clos i Matheu (Partit dels Socialistes de Catalunya -PSC-)

8 d’agost 2006 a 1 de juliol 2011

Jordi Hereu i Boher (Partit dels Socialistes de Catalunya -PSC-)

1 de juliol 2011 a 13 de juny 2015

Xavier Trias i Vidal de Llobatera (Convergència i Unió -CiU-, Convergència Democràtica de Catalunya -CDC-)

13 de juny 2015

Ada Colau Ballano (Barcelona en Comú)