REINO VÁNDALO DE CARTAGO

Dinastía de Genserico

439-477 Genserico

477-484 Hunerico

484-496 Gundamundo

496-523 Trasamundo

523-530 Hilderico

530-534 Gelimero

534       Conquista del Reino Vándalo de Cartago por el Imperio Romano de Oriente o 

             Imperio Bizantino.