COMTAT DE GIRONA

Comtes administradors

785-801/811        

Rostany (comte d’Empúries, 798-801/811)

801/811-812/817        

Odiló (comte d’Empúries, 801/811-813)

812/817-820        

Berà (comte de Barcelona, 801-820)

820-825         

Rampó (comte de Barcelona, 820-826)

826-832        

Bernat I de Septimània (1ª. vegada) (comte de Barcelona, 826-832 i 835-844;

 

comte de Narbona, 828-829, 830-832 i 835-844; comte de Tolosa, 835-844; comte de Carcassona, 837-844)

832-835        

Berenguer de Tolosa (comte de Tolosa, 816-835; comte de Pallars, 816-833;

 

comte de Ribagorça, 816-833; comte de Barcelona, 832-835; comte d'Empúries, 832-835;

 

comte de Rosselló, 832-835; comte de Narbona, 828-829, 830-832 i 835-844)

835-844        

Bernat I de Septimània (2ª. vegada) (comte de Barcelona, 826-832 i 835-844;

 

comte de Narbona, 828-844; comte de Tolosa, 835-844; comte de Carcassona, 837-844)

844-848        

Sunifred (I d'Urgell, 834-848; I de Cerdanya, 834-848; comte de Narbona, 844-848;

 

comte de Barcelona, 844-848)

848-852/853 

Guifré I

852/853-858 

Odalric (comte de Narbona, 852-858; comte de Barcelona, 852-858;

 

comte d'Empúries, 852-858; comte de Rosselló, 852-858)

858-862        

Unifred o Humfrid (comte de Narbona, 858-864; comte de Barcelona, 858-864; comte d'Empúries, 858-862;

comte de Rosselló, 858-862; comte de Carcassona, 863-864; comte de Tolosa, 863-865;

 

comte de Pallars, 863-864; comte de Ribagorça, 863-864)

862-870      

Otger

870-878        

Bernat II de Gòtia (comte de Rosselló, 862-878; comte de Narbona, 865-878; II de Barcelona, 865-878)

878-888        

Guifré II el Pelós (comte d'Urgell, 870-897; I de Cardanya, 870-897; I de Barcelona, 878-897;

 

comte d’Osona, 886-897; comte de Conflent, 896-897)

888-890

Guifré II el Pelós (comte d'Urgell, 870-897; I de Cardanya, 870-897; I de Barcelona, 878-897;

 

comte d’Osona, 886-897; comte de Conflent, 896-897), oposat a

 

Delà (comte d'Empúries, 862-894; comte de Rosselló, 862-894)

890-897

Guifré II el Pelós (comte d'Urgell, 870-897; I de Cardanya, 870-897; I de Barcelona, 878-897;

 

comte d’Osona, 886-897; comte de Conflent, 896-897)

897

Incorporació del Comtat de Girona al Comtat de Barcelona, llevat del pagus de Besalú,

 

segregat vers el 878.