PAGUS D’EMPÚRIES (dins del Comtat de Girona)

 

 

Comtes administradors

 

 

785-801/811        

Rostany (comte de Girona, 785-801/811)

 

801/811-812/817        

Odiló (comte de Girona, 801/811-812/817)

 

COMTAT D’EMPÚRIES

COMTAT DE ROSSELLÓ

 

Comtes administradors

Comtes administradors

 

813-816/817     

Ermenguer

812-816/817     

Gaucelm

 

COMTATS D'EMPÚRIES I DE ROSSELLÓ

 

Comtes administradors

 

816/817-832     

Gaucelm (comte de Narbona, 829-830)

 

832-834

Berenguer de Tolosa (comte de Tolosa, 816-835; comte de Pallars, 816-833; comte de Ribagorça, 816-833;

 

 

comte de Barcelona, 832-835; comte de Girona, 832-835; comte de Narbona, 832-835)

 

834-842/843     

Sunyer I

 

COMTAT D'EMPÚRIES

COMTAT DE ROSSELLÓ

 

Comtes administradors

Comtes administradors

 

842/843-844     

Sunyer I, oposat a                  

842-844     

Sunyer I

 

Alaric

 

COMTATS D'EMPÚRIES I DE ROSSELLÓ

 

Comtes administradors

 

844-848     

Sunyer I

 

848-850     

Guillem (II de Tolosa, 844-850; comte de Barcelona, 848-850; comte de Narbona, 848-849)

 

850-852     

Aleran (comte de Narbona, 849-852; comte de Barcelona, 850-852) i

 

 

Isembard (comte de Barcelona, 850-852)

 

852-858     

Odalric (comte de Narbona, 852-858; comte de Barcelona, 852-858;

 

 

comte de Girona, 852-858)

 

858-862     

Unifred o Humfrid (comte de Narbona, 858-864; comte de Barcelona, 858-864; comte de Girona, 858-862;

 

 

comte de Tolosa, 863-864; comte de Carcassona, 863-864; comte de Pallars, 863-864; comte de Ribagorça, 863-864)

 

COMTAT D'EMPÚRIES

COMTAT DE ROSSELLÓ

 

Primera Dinastía Comtal d’Empúries i Rosselló

Comtes administradors

 

862-894

Sunyer II i   

862-878     

Bernat de Gòtia

 

 

Delà (comte de Girona, 888-890)                                 

 

(comte de Narbona, 865-878:

 

894-895/896

Sunyer II

 

II de Barcelona, 865-878;

 

 

 

 

II de Girona, 870-878)

 

 

 

Casal de Barcelona

 

 

 

878-895/896

Miró el Vell

 

COMTATS D'EMPÚRIES I DE ROSSELLÓ

 

Primera Dinastia Comtal d'Empúries i Rosselló

 

895/896-915    

Sunyer II

 

915-916    

Gausbert i

 

Benció

 

916-931    

Gausbert

 

931-991    

Gausfred I

 

COMTAT D'EMPÚRIES

COMTAT DE ROSSELLÓ

 

Primera Dinastía Comtal d’Empúries i Rosselló

Primera Dinastía Comtal d’Empúries i Rosselló

 

991-1040  

Hug I                                          

991-1013 

Guislabert I

 

1040-1078

Ponç I

1013-1074

Gausfred II

 

1078-1116

Hug II                                         

1074-1102

Guislabert II

 

1116-1154

Ponç II                               

1102-1113

Girard I

 

1154-1173

Hug III                               

1113-1164

Gausfred III

 

1164-1172

Girard II

 

1172         

Incorporació del Comtat de Rosselló a la Corona d’Aragó

 

 

 

 

 

Casal de Barcelona

 

1173-1200

Ponç III                                       

1172-1185

Alfons el Cast (II d'Aragó i I de Catalunya, 1162-1196;

 

 

 

 

comte de Sobrarb i Ribagorça, 1162-1196;

 

 

 

 

I de Provença, 1167-1196;

 

 

 

 

comte del Pallars Jussà, 1192-1196)

 

 

 

1185-1212

Sanç (comte de Cerdanya, 1168-1223;

 

 

 

 

comte de Provença, 1181-1184), associat amb

 

 

 

 

Nunó Sanç (comte de Cerdanya, 1212-1241)

 

1200-1230

Hug IV                                                           

1212-1223

Nunó Sanç (comte de Cerdanya, 1212-1241)

 

1230-1269

Ponç IV                                                         

1223-1276

Jaume I el Conqueridor

 

1269-1277

Hug V

 

(comte de Sobrarb i Ribagorça, 1213-1276;

 

 

I de Montpeller, 1213-1276;

 

 

rei de Mallorca, 1230-1276; rei de València, 1238-1276;

 

 

comte de Cerdanya, 1242-1276)

 

Casal de Barcelona – Línia del Regne de Mallorca

 

1277-1313

Ponç V

1276-1311

Jaume II el Prudent 

 

 

(rei de Mallorca, 1276-1311;

 

 

II de Montpeller, 1276-1311;

 

 

comte de Cerdanya, 1276-1311)

 

1313-1322

Ponç VI Malgaulí

1311-1324

Sanç

 

1322

Marquesa

 

(rei de Mallorca, 1311-1324;

 

Casa de Cardona

 

senyor de Montpeller, 1311-1324;

 

1322-1325

Hug VI

1324-1345

Jaume III

 

 

(rei de Mallorca, 1324-1343;

(rei de Mallorca, 1324-1343; rei nominal de Mallorca, 1343-1349;

 

rei nominal de Mallorca, 1343-1349;

 

Casal de Barcelona - Segona

 

III de Montpeller, 1324-1349;

III de Montpeller, 1324-1349; comte de Cerdanya, 1324-1345)

Dinastia Comtal d'Empúries

 

comte de Cerdanya, 1324-1345)

 

1325-1341

Pere I (IV de Ribagorça, 1322-1381)

1345

Incorporació definitiva del Comtat de Rosselló

 

1341-1364

Ramon Berenguer

 

a la Corona d’Aragó

 

1364-1386

Joan I

 

 

 

Casal de Barcelona

 

 

 

1386-1387

Pere II el Ceremoniós

 

 

 

 

(IV d'Aragó i III de Catalunya, 1336-1387 ;;

 

 

 

 

I de Sardenya, 1336-1387;

 

 

 

 

duc d'Atenes, 1381-1387;

 

 

 

 

duc de Neopàtria, 1381-1387)

 

 

 

Casal de Barcelona - Segona

 

 

 

Dinastia Comtal d'Empúries

 

 

 

 

 

 

 

1387-1398

Joan I

 

 

 

1398-1401

Joan II

 

 

 

1401-1402

Pere III

 

 

 

1402

Joana de Rocabertí i de Fenollet

 

 

 

1402

Incorporació del Comtat d'Empúries a la Corona d’Aragó

 

 

 

1436

Reapareix el Comtat d’Empúries com a títol nobiliari