JEFES DEL ESTADO, PRIMEROS MINISTROS Y LÍDERES DE FACTO DE POLONIA DESDE 1917

 

JEFES DEL ESTADO DEL REINO DE POLONIA (en Varsovia)

 

14-I-1917/6-VIII-1917

Waclaw Józef Niemojowski, Presidente del Consejo de Estado Provisional    

 

6-VIII-1917/15-X-1917

Józef Karol Mateusz Mikulowski Pomorski, Presidente interino del Consejo de Estado Provisional     

MikulowskiPomorski

 

CONSEJO DE REGENCIA DEL REINO DE POLONIA (en Varsovia)

PRIMEROS MINISTROS DEL REINO DE POLONIA (en Varsovia)

 

15-X-1917/14-XI-1918

Consejo de Regencia formado por: el arzobispo de Varsovia Aleksander Kakowski, el príncipe Zdzislaw Lubomirski y el conde Józef August Ostrowski 

RegencyCouncil

26-XI-1917/27-II-1918

Jan Kucharzewski (Independiente)

Kucharzewski

 

27-II-1918/4-IV-1918

Antoni Ponikowski (1ª. vez) (Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne – Partido Nacional Demócrata, SND)

Ponikowski

 

4-IV-1918/23-X-1918

Jan Kanty Steczkowski (Stronnictwo Prawicy Narodowej – Partido Nacional de Derecha, SPN)

Steczkowski

 

23-X-1918/3-XI-1918

Józef Świeżyński (Liga Narodowa – Liga Nacional, LN)

Swiezynski

 

3-XI-1918/14-XI-1918

Władysław Wróblewski (Independiente)

Wroblewski

 

GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA POPULAR DE POLONIA (en Lublin)

 

7-XI-1918/14-XI-1918

Ignacy Daszyński (Polska Partia Socjalistyczna – Partido Socialista Polaco, PPS)

 

JEFE DEL ESTADO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA DE POLONIA

PRIMEROS MINISTROS

 

14-XI-1918/11-XII-1922

Józef Klemens Piłsudski (Polska Partia Socjalistyczna – Partido Socialista Polaco, PPS)

Pilsudski

18-XI-1918/18-I-1919

Jędrzej Moraczewski (Polska Partia Socjalistyczna – Partido Socialista Polaco, PPS)

Moraczewski

 

18-I-1919/13-XI-1919

Ignacy Jan Paderewski (Independiente)

Paderewski

 

13-XII-1919/27-VI-1920

Leopold Skulski  (Polskie Stronnictwo LudowePiast” – Partido Popular PolacoPiast”, PSL “Piast”)

Skulski

 

27-VI-1920/24-VII-1920

Władysław Grabski (1ª. vez) (Związek Ludowo-Narodowy – Partido Nacional Populista, ZLN)

Grabski

 

24-VII-1920/19-IX-1921

Wincenty Witos (1ª. vez) (Polskie Stronnictwo LudowePiast” – Partido Popular Polaco “Piast”, PSL “Piast”)

Witos

 

19-IX-1921/28-VI-1922

Antoni Ponikowski (Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji – Partido Demócrata Cristiano Polaco, PSChD)

Ponikowski

 

28-VI-1922/31-VII-1922

Artur Śliwiński (Polska Partia Socjalistyczna – Partido Socialista Polaco, PPS)

Sliwinski

 

31-VII-1922/16-XII-1922

Julian Nowak (Stronnictwo Prawicy Narodowej – Partido Nacional de la Derecha, SPN)

Nowak

PRESIDENTES DE LA SEGUNDA REPÚBLICA DE POLONIA

 

11-XII-1922/16-XII-1922

Gabriel Józef Narutowicz (+) (Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie" – Partido Popular Polaco “Liberación”, PSL- “Wyzwolenie”)

Narutowicz

16-XII-1922/28-V-1923

Władysław Sikorski (Militar)

Sikorski

16-XII-1922/22-XII-1922

Maciej Rataj (1ª. vez), presidente provisional (Polskie Stronnictwo LudowePiast” – Partido Popular Polaco “Piast”, PSL “Piast”)

Rataj

 

22-XII-1922/14-V-1926

Stanislaw Wojchiechowski  (Polskie Stronnictwo LudowePiast” – Partido Popular Polaco “Piast”, PSL “Piast”)

Wojciechowski

28-V-1923/19-XII-1923

Wincenty Witos (2ª. vez) (Polskie Stronnictwo LudowePiast” – Partido Popular Polaco “Piast”, PSL “Piast”)

 

19-XII-1923/20-XI-1925

Władysław Grabski (2ª. vez) (Związek Ludowo-Narodowy – Partido Nacional Populista, ZLN)

 

20-XI-1925/10-V-1926

Aleksander Skrzyński (Stronnictwo Prawicy Narodowej – Partido Nacional de la Derecha, SPN)

Skrzynski

 

10-V-1926/14-V-1926

Wincenty Witos (3ª. vez) (Polskie Stronnictwo LudowePiast” – Partido Popular Polaco “Piast”, PSL “Piast”)

 

Líderes de facto durante el régimen de la Sanacja (“Sanación”)

PRESIDENTES DE LA SEGUNDA REPÚBLICA DE POLONIA

PRIMEROS MINISTROS

 

15-V-1926/

12-V-1935

Józef Klemens Piłsudski (+),

Ministro de Asuntos Militares

(15-V-1926/12-V-1935) e Inspector General de las Fuerzas Armadas (27-VIII-1926/12-V-1935)

Pilsudski

14-V-1926/

4-VI-1926

Maciej Rataj (2ª. vez), presidente provisional (Polskie Stronnictwo LudowePiast” – Partido Popular Polaco “Piast”, PSL “Piast”)

15-V-1926/4-VI-1926

Kazimierz Bartel (1ª. vez) (Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie" – Partido Popular Polaco “Liberación”, PSL- “Wyzwolenie”)

Bartel

 

4-VI-1926/

30-IX-1939

Ignacy Moscicki (Independiente)

Moscicki

8-VI-1926/24-IX-1926

Kazimierz Bartel (2ª. vez) (Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie" – Partido Popular Polaco “Liberación”, PSL- “Wyzwolenie”)

 

27-IX-1926/30-IX-1926

Kazimierz Bartel (3ª. vez) (Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie" – Partido Popular Polaco “Liberación”, PSL- “Wyzwolenie”)

 

2-X-1926/27-VI-1928

Józef Klemens Piłsudski (1ª. vez) (Militar)

Pilsudski

 

27-VI-1928/14-IV-1929

Kazimierz Bartel (4ª. vez) (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – Bloque No-Partidista de Colaboración con el Gobierno, BBWR)

 

14-IV-1929/29-XII-1929

Kazimierz Świtalski (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – Bloque No-Partidista de Colaboración con el Gobierno, BBWR)

Switalski

 

29-XII-1929/29-III-1930

Kazimierz Bartel (5ª. vez) (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – Bloque No-Partidista de Colaboración con el Gobierno, BBWR)

 

29-III-1930/25-VIII-1930

Walery Sławek (1ª. vez) (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – Bloque No-Partidista de Colaboración con el Gobierno, BBWR)

Slawek

 

25-VIII-1930/4-XII-1930

Józef Klemens Piłsudski (2ª. vez) (Militar)

 

4-XII-1930/27-V-1931

Walery Sławek (2ª. vez) (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – Bloque No-Partidista de Colaboración con el Gobierno, BBWR)

 

27-V-1931/10-V-1933

Aleksander Prystor (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – Bloque No-Partidista de Colaboración con el Gobierno, BBWR)

Prystor

 

10-V-1933/15-V-1934

Janusz Jędrzejewicz (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – Bloque No-Partidista de Colaboración con el Gobierno, BBWR)

Jedrzejewicz

 

12-V-1935/

30-IX-1939

Edward Rydz-Śmigły,

Inspector General de las Fuerzas Armadas (12-V-1935/30-IX-1939)

RydzSmigly

15-V-1934/28-III-1935

Leon Kozłowski (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – Bloque No-Partidista de Colaboración con el Gobierno, BBWR)

Kozlowski

28-III-1935/13-X-1935

Walery Sławek (3ª. vez) (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – Bloque No-Partidista de Colaboración con el Gobierno, BBWR)

 

13-X-1935/15-V-1936

Marian Zyndram-Kościałkowski (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – Bloque No-Partidista de Colaboración con el Gobierno, BBWR)

ZyndramKoscialkowski

 

15-V-1936/30-IX-1939

Felicjan Sławoj Składkowski (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – Bloque No-Partidista de Colaboración con el Gobierno, BBWR/Obóz Zjednoczenia Narodowego – Campo de Unidad Nacional, OZN)

SlawojSkladkowski

 

1939-1944

Ocupación militar alemana

 

GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA DE POLONIA

 

22-VII-1944/31-XII-1944

Edward Osóbka-Morawski (1ª. vez) (Polska Partia Socjalistyczna – Partido Socialista Polaco, PPS)

OsobkaMorawski

 

PRIMER SECRETARIO DEL POLSKA PARTIA ROBOTNICZA – PARTIDO OBRERO POLACO (PPR) – Durante el régimen comunista es de facto el líder del país

PRESIDENTE DEL PRESIDIUM DEL CONSEJO POPULAR DE POLONIA

PRIMEROS MINISTROS

 

31-XII-1944/

21-XII-1948

(en el cargo desde 1943)

Władysław Gomułka (1ª vez)

Gomulka

31-XII-1944/

5-II-1947

Bolesław Bierut (Polska Partia Robotnicza – Partido Obrero Polaco, PPR)

Bierut

31-XII-1944/28-VI-1945

Edward Osóbka-Morawski (2ª. vez) (Polska Partia Socjalistyczna – Partido Socialista Polaco, PPS)

OsobkaMorawski

 

28-VI-1945/6-II-1947

Edward Osóbka-Morawski (3ª. vez) (Polska Partia Socjalistyczna – Partido Socialista Polaco, PPS)

 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POPULAR DE POLONIA

PRIMEROS MINISTROS

 

5-II-1947/

20-XI-1952

Bolesław Bierut (Polska Partia Robotnicza – Partido Obrero Polaco, PPR/Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

6-II-1947/20-XI-1952

Józef Cyrankiewicz (1ª. vez) (Polska Partia Socjalistyczna – Partido Socialista Polaco, PPS/desde 1948 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Cyrankiewicz

SECRETARIO GENERAL DEL POLSKA ZJEDNOVZONA PARTIA ROBOTNICZA – PARTIDO OBRERO UNIFICADO POLACO (PZPR) – Durante el régimen comunista es de facto el líder del país

21-XII-1948/

12-III-1956

Bolesław Bierut

Bierut

PRESIDENTES DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPÚBLICA POPULAR DE POLONIA

PRIMEROS MINISTROS

 

20-XI-1952/

7-VIII-1964

Aleksander Zawadzki (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Zawadzki

20-XI-1952/18-III-1954

Bolesław Bierut (Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Bierut

 

18-III-1954/23-XII-1970

 

Józef Cyrankiewicz (2ª. vez) (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

PRIMER SECRETARIO DEL POLSKA ZJEDNOVZONA PARTIA ROBOTNICZA – PARTIDO OBRERO UNIFICADO POLACO (PZPR) – Durante el régimen comunista es de facto el líder del país

20-III-1956/

21-X-1956

Edward Ochab

Ochab

 

21-XII-1956/

20-XII-1970

Władysław Gomułka (2ª vez)

12-VIII-1964/

10-IV-1968

Edward Ochab (+)(Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Ochab

 

10-IV-1968/

23-XII-1970

Marian Spychalski (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Spychalski

20-XII-1970/

6-XII-1980

Edward Gierek

Gierek

23-XII-1970/

28-III-1972

Józef Adam Zygmunt Cyrankiewicz (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Cyrankiewicz

23-XII-1970/18-II-1980

Piotr Jaroszewicz (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Jaroszewicz

 

28-III-1972/

6-XI-1985

Henryk Jabłoński (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Jablonski

18-II-1980/24-VIII-1980

Edward Babiuch (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Babiuch

 

24-VIII-1980/11-II-1981

Józef Pińkowski (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Pinkowski

6-XII-1980/

18-X-1981

Stanisław Kania

Kania

11-II-1981/6-XI-1985

Wojciech Jaruzelski (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Jaruzelski

18-X-1981/

29-VII-1989

Wojciech Jaruzelski

Jaruzelski

6-XI-1985/

19-VII-1989

Wojciech Jaruzelski (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Jaruzelski

6-XI-1985/27-IX-1988

Zbigniew Messner (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Messner

 

27-IX-1988/19-VII-1989

Mieczysław Rakowski (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Rakowski

 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POPULAR DE POLONIA

PRIMEROS MINISTROS

 

19-VII-1989/

31-XII-1989

Wojciech Jaruzelski (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

19-VII-1989/2-VIII-1989

Mieczysław Rakowski (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

29-XII-1989/

31-XII-1989 (el PZPR se disolvió el 29-I-1990)

Mieczysław Rakowski

Rakowski

2-VIII-1989/24-VIII-1989

Czesław Kiszczak (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

Kiszczak

 

24-VIII-1989/31-XII-1989

Tadeusz Mazowiecki

(Comité Ciudadano “Solidaridad”, KO “S”)

Mazowiecki

 

PRESIDENTES DE LA TERCERA REPÚBLICA DE POLONIA

PRIMEROS MINISTROS

 

31-XII-1989/22-XII-1990

Wojciech Jaruzelski (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Partido Obrero Unificado Polaco, PZPR)

31-XII-1989/4-I-1991

Tadeusz Mazowiecki

(Comité Ciudadano “Solidaridad”, KO “S”)

 

 

22-XII-1990/22-XII-1995

Lech Wałęsa (Comité Ciudadano “Solidaridad”, KO “S”)

Walesa

4-I-1991/6-XII-1991

Jan Krzysztof Bielecki

(Congreso Liberal Democrático, KLD)

Bielecki

 

6-XII-1991/5-VI-1992

Jan Olszewski (Alianza de Centro, PC)

Olszewski

 

5-VI-1992/11-VII-1992

Waldemar Pawlak (1ª. vez)

(Partido Popular Polaco, PSL)

Pawlak

 

11-VII-1992/26-X-1993

Hanna Suchocka (Unión Democrática, UD)

Suchocka

 

26-X-1993/7-III-1995

Waldemar Pawlak (2ª. vez)

(Partido Popular Polaco, PSL)

 

7-III-1995/7-II-1996

Józef Oleksy (Partido Popular Polaco, PSL)

Olesky

23-XII-1995/23-XII-2005

Aleksander Kwaśniewski

(Alianza de la Izquierda Democrática, SLD)

Kwasniewski

7-II-1996/31-X-1997

Włodzimierz Cimoszewicz

(Alianza de la Izquierda Democrática, SLD)

Cimoszewicz

 

31-X-1997/19-X-2001

Jerzy Buzek

(Alianza Electoral Solidaridad, AWS)

Buzek

 

19-X-2001/2-V-2004

Leszek Miller

(Alianza de la Izquierda Democrática, SLD)

Miller

 

2-V-2004/11-VI-2004

Marek Belka I

(Alianza de la Izquierda Democrática, SLD)

 

Belka

 

11-VI-2004/31-X-2005

Marek Belka II

(Alianza de la Izquierda Democrática, SLD)

 

31-X-2005/23-XII-2005

Kazimierz Marcinkiewicz

(Ley y Justicia, PiS)

Marcinkiewicz

 

23-XII-2005/10-IV-2010

Lech Kaczyński (+) (Ley y Justicia, PiS)

LechKaczynski

23-XII-2005/14-VII-2006

Kazimierz Marcinkiewicz

(Ley y Justicia, PiS)

 

14-VII-2006/16-XI-2007

Jarosław Kaczyński (Ley y Justicia, PiS)

JaroslawKaczynski

 

Desde el 16-XI-2007

Donald Tusk (Plataforma Cívica, PO)

Tusk

10-IV-2010/8-VII-2010

Bronisław Komorowski (1ª. vez), interino, presidente del Sejm (Plataforma Cívica, PO)

Komorowski

 

8-VII-2010

Bogdan Borusewicz, interino, presidente del Senado (Plataforma Cívica, PO)

Borusewicz.jpg

 

8-VII-2010/6-VIII-2010

Grzegorz Schetyna, interino, presidente del Sejm (Plataforma Cívica, PO)

Schetyna

 

6-VIII-2010/8-VII-2015

Bronisław Komorowski (2ª. vez)

(Plataforma Cívica, PO)

22-IX-2014/16-XI-2015

Ewa Kopacz (Plataforma Cívica, PO)

Kopacz.jpg

Desde el 6-VIII-2015

Andrzej Duda

(Ley y Justicia, PiS, independiente desde 2015)

Duda.JPG

16-XI-2015/11-XII-2017

Beata Szydło (Ley y Justicia, PiS)

Szydlo.jpg

 

Desde el 11-XII-2017

Mateusz Morawiecki (Ley y Justicia, PiS)

Morawiecki.jpg