ILLES BALEARS

EVOLUCIÓ DEL PARLAMENTGRUPS POLÍTICS PRESIDENTS

 

EVOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

 

8-V-1983

10-V-1987

26-V-1991

28-V-1995

13-VI-1999

25-V-2003

27-V-2007

22-V-2011

24-V-2015

Podemos

---

---

---

---

---

---

---

---

10

PCIB/EU/EUIB

0

0

0

3

2

2

1

0

---

EVI/EV

---

---

0

1

2

1

1

1

---

FSB-PSOE/PSIB

21

21

21

16

18

19

20

16

14

GxF

---

---

---

---

---

---

0

1

1

PSM/EEM/PSM-NI/PSM-EN/MpM

2

2

2

1

1

1

1

1

3

PSM/PSM-EN/PSM-NM/PSM-EN/MÉS

2

2

3

5

4

3

2

3

6

ExC/PACTE

---

---

---

---

---

---

2

2

---

COP

---

---

---

---

1

0

---

 

---

CDS

0

5

0

---

---

---

---

---

---

C’s

---

---

---

---

---

---

---

---

2

PDL

1

---

---

---

---

---

---

---

---

CIM

1

---

---

---

---

---

---

---

---

FIEF

---

---

1

0

---

---

---

---

---

UIM

---

---

1

---

---

---

---

---

---

UM/CxI/El Pi

6

4

2

2

3

3

3

0

3

AIPF/Sa Unió

---

---

---

1

0

1

1

0

---

AP-PDP-UL/AP-PL/PP

21

25

29

30

28

29

28

35

20

TOTAL

54

59

59

59

59

59

59

59

59

 

GRUPS POLÍTICS

Podemos

Podemos (desde 2014).

PCIB/EU/EUIB

Partit Comunista de les Illes Balears/Esquerra Unida (entre 1986 i 1996)/Esquerra Unida de les Illes Balears (des de 1996). Al 1999 i 2003 en coalició amb Els Verds de Mallorca (EV). Al 2003 inclou 1 diputat de la coalició Pacte Progressita per Eivissa (PACTE). Al 2007 en la coalició Bloc per Mallorca (BC).

EV/IV

Els Verds de les Illes-Eivissa (1995)/Els Verds de Mallorca. Al 1999 i 2003 en coalició amb Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB). Al 1999 inclou 1 diputat de la coalició Pacte Progressista d’Eivissa (PACTE). Al 2007 en la coalició Bloc per Mallorca (BC)/Iniciativa Verds (des del 2010)/Al 2011 a la coalició Partit Socialista de Mallorca-Iniciativa Verds-Entesa per Mallorca. En el 2013 s’imtegra en Més per Mallorca.

FSB-PSOE/PSIB

Federació Socialista Balear-PartidoSocialista Obrero Español (1983 i 1987)/Partit Socialista de les Illes Balears (des del 1990). Al 1999 inclou 5 diputats de la coalició Pacte Progressista d’Eivissa (PACTE). Al 2003 inclou 4 diputats de la coalició Pacte Progressista d’Eivissa (PACTE). Al 2007 inclou 4 diputats de la coalició Partit Socialista de les Illes Balears-Eivissa pel Canvi (PSIB-ExC). Al 2011 inclou 2 diputats de la coalició Partit Socialista de les Illes Balears-Pacte per Eivissa (PSOE-PACTE).

GxF

Gent per Formentera. En la coalició GxF-PSOE.

PSM/EEM/PSM-NI/PSM-EN/MÉS

Partit Socialista de Menorca/Entesa de l’Esquerra de Menorca, coalició formada entre 1987 i 1994 pel Partit Socialista de Menorca (PSM) i Esquerra Unida (EU)/Partit Socialista de Menorca-Nacionalistes de les Illes (1995)/Partit Socialista de Menorca-Entesa Nacionalista (1998-2013)/Més per Menorca (des del 2013).

PSM/PSM-EN/PSM-NM/PSM-EN/PSM-IV-ExM/MpM

Partit Socialista de Mallorca (1983)/Partit Socialista de Mallorca-Esquerra Nacionalista (1984-1990)/Partit Socialista de Mallorca-Nacionalistes de Mallorca (1990-1998)/Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista (des del 1998)/Al 2007 en la coalició Bloc per Mallorca (BC)/Al 2011 a la coalició Partit Socialista de Mallorca-Iniciativa Verds-Entesa per Mallorca/En el 2013 s’integra en Més per Mallorca.

ExC/PACTE

Eivissa pel Canvi. Coalició formada per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i independents i a la vegada dins la coalició Partit Socialista de les Illes Balears-Eivissa pel Canvi (PSIB-ExC)/Pacte per Eivissa (al 2011). Coalició formada per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i independents i a la vegada dins la coalició PSOE-PACTE.

COP

Coordinadora d’Organitzacions Progressistes. Coalició de grups d’esquerres de Formentera.

CDS

Centro Democrático y Social (1982-2006).

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (desde 2006).

PDL

Partido Demócrata Liberal.

CIM

Candidatura Independent de Menorca.

FIEF

Federació d’Independents d’Eivissa i Formentera.

UIM

Unió Independent de Mallorca. Escissió d’Unió Mallorquina (UM) entre 1990 i 1993.

UM/CxI

Unió Mallorquina. Al 1991 va formar coalició electoral amb el Partido Popular (PP)/Convergència per les Illes (des del 2011)/Proposta per les Illes (des de 2012), formada per la unió de Convergència per les Illes (CxI), Lliga Regionalista, Unió Menorquina, Es Nou Partit, Aliança Liberal de Manacor, Sud-Unificat i Independents de Marratxí.

AIPF

Agrupació Independent Popular de Formentera (fins al 2007)/Sa Unió (al 2011). Des del 1995 en coalició amb el Partido Popular (PP).

AP-PDP-UL/AP-PL/PP

Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-Unión Liberal (1983)/Alianza Popular-Partido Liberal (1987)/Partido Popular (desde 1989). Al 1991 va formar coalició electoral amb Unió Mallorquina (UM).

 

PRESIDENTS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

24-VII-1978/27-IX-1982

Jeroni Albertí Picornell

Consell General Interinsular, Govern preautonòmic amb President d’UCD

27-IX-1982/10-VI-1983

Francesc Tutzó Bennàssar

Consell General Interinsular, Govern preautonòmic amb President d’UCD

10-VI-1983/1-VIII-1995

Gabriel Cañellas Fons

AP-PDP-UL (1983-1987)

AP-PL i UM (1987-1989)

PP i UM (1989-1995)

PP (1995-1999)

1-VIII-1995/18-VI-1996

Cristòfor Soler Claderas

PP

18-VI-1996/27-VII-1999

Jaume Matas Palou (1a. vegada)

PP

27-VII-1999/27-VI-2003

Francesc Antich Oliver (1a. vegada)

PSIB-PSOE, EUIB, EV, PSMenorca-EN, PSMallorca-EN i COP

27-VI-2003/6-VII-2007

Jaume Matas Palou (2a. vegada)

PP i UM

6-VII-2007/18-VI-2011

Francesc Antich Oliver (2a. vegada)

PSIB-PSOE, EUIB, EV, PSMenorca-EN, PSMallorca-EN, ExC i UM

18-VI-2011/30-VI-2015

José Ramón Bauzá Díaz

PP

Des del 30-VI-2015

Francesca LluchFrancina” Armengol Socías

PSIB-PSOE, MÉS i MpM