ELECCIONS AL PARLAMENT DEL 20-III-1980

 

 

 

 

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)

 

 

 

25

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

 

 

 

33

Partido Socialista de Andalucía (PSA)

 

 

 

 

2

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

 

 

 

14

Convergència i Unió (CiU, coalició formada per Convergència Democràtica

 

 

de Catalunya -CDC- i Unió Democràtica de Catalunya -UDC-)

 

 

43

Centristes de Catalunya - Unió del Centre Democràtic (CC-UCD)

 

 

18

TOTAL

 

 

 

 

 

 

135